top of page

STADGAR

Vad innebär föreningens stadgar?
 

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening, som har till ändamål att i föreningens hus upplåta lägenheter med bostadsrätt utan tidsbegränsning. Det ställs vissa krav på en förening i lagstiftning, en är att det skall finnas stadgar. Stadgarna reglerar vad vi medlemmar (bostadsrättshavare) i föreningen får göra respektive inte göra. De är ett komplement till lagstiftningen. Vi har inte bara rättigheten att få bo i vår lägenhet, utan även skyldighet att följa stadgarna och andra beslut som föreningsstämman eller styrelsen tar.

Stadgar 2015

Stadgar 2012

bottom of page