top of page

VÄLKOMMEN!

Kortfattad information för dig som är nyinflyttad eller bor i föreningen:

  • Parkering - Föreningen har totalt 58 st p-platser, varav 6 av dessa är besöksparkering. Kostnad för att hyra är ca 450 kr/mån. Man ansöker separat om parkering via vår hemsida och vi hänvisar till fliken ”parkeringskö” för att få en uppfattning om hur långa köerna kan vara. 

  • Felanmälan – Görs enklast via vår hemsida.

  • Grillning på balkongen - Styrelsen tillåter idag grillning på balkongen med endast gasol eller elgrillar.

  • Gemensamma utrymmen - Föreningen har barnvagnsrum och cykelrum på Soldathemsgatan 15-17 som kan nyttjas av föreningens medlemmar.

  • Sopsortering – Alla sopor och avfall sorteras i samfällighetens källsortering, sopnedkastet ska endast användas till det som inte går att sortera, dvs. restavfall.

  • Störningstider – Du får utföra arbete i din bostadsrätt vardagar: 07:00 – 18:00 & helger: 10:00 - 18:00. Fest och spelande av hög musik fram till 22:00 eller i samråd med grannar.

  • EL - I föreningen har vi gemensam el, vilket innebär att din elförbrukning redovisas separat på månadsavin och att du betalar den samtidigt som du betalar månadsavgiften.

  • Bredband - I föreningen har vi avtal med Telenor där 250/100 Mbit/s ingår i månadsavgiften. Kontakta Telenor för eventuella frågor och tilläggsbeställningar.

bottom of page