top of page

ANDRAHANDSUTHYRNING

Vad gäller?

 

Genom blanketterna nedan ansöker du om att få upplåta din lägenhet i andra hand. Det krävs alltid ett godkännande av styrelsen för att få upplåta din lägenhet. 

 

Föreningen tar en avgift på max 10% av prisbasbeloppet per år som kommer att läggas på månadsaviseringen (hyran) vid första aviseringen efter godkänd andrahandsuthyrning, betalas av uthyraren.

 

Du får hyra ut i andrahand av följande skäl:

 

  • Dokumenterat arbete på annan ort

  • Dokumenterade studier på annan ort

  • Värnpliktstjänstgöring

  • Sambotest

  • Sjukdom

 

Tillstånd för uthyrning ges högst ett år i taget. Ansök i god tid och minst två månader innan du planerar att hyra ut. Styrelsen har viss handläggningstid och det är viktigt att du får tillstånd innan andrahandshyresgästen flyttar in. Otillåten uthyrning kan leda till att du förlorar bostadsrätten. Andrahandshyresgästen avsäger sig besittningsrätt vid uthyrning.

Vid andrahandsuthyrning är det bostadsrättsinnehavarens skyldighet att informera hyresgästen om gällande ordningsföreskrifter och bestämmelser och se till att dessa efterlevs. Under uthyrningstiden har bostadsrättsinnehavaren eget ansvar att ta del av föreningens information trots boende på annan ort. Vid boende utomlands bör bostadsrättsinnehavaren skaffa ombud med fullmakt att sköta kontakten med föreningen. 

bottom of page