OM FÖRENINGEN

BRF Soldathemmet
 

Brf Soldathemmet registrerades 2012. Bostadshusen byggdes av Skanska och hade inflytt våren 2014. Fastigheten består av 2 flerbostadshus, 64 lägenheter på 5 våningsplan och 1 lokal, på adresserna Soldathemsgatan 11-17. Lokalen hyrs ut till förskoleverksamhet.

Styrelsen

Ordförande: Adis Huric

Kassör: Yvonne Laanemets

Sekreterare: Karin Lindsten

Ledamot: Madeleine Eriksson

Ledamot: Anders Stenbock

Suppleant: Anders Wallin

 

Valberedning


Johan Andreasson