top of page

MÄKLARINFO

Bra att veta
 
Kort om föreningen

Brf Soldathemmet registrerades 2012. Bostadshusen byggdes av Skanska och hade inflytt våren 2014. Fastigheten består av 2 flerbostadshus, 64 lägenheter på 5 våningsplan och 1 lokal, på adresserna Soldathemsgatan 11-17. Lokalen hyrs ut till förskoleverksamhet.

 

TV/Bredband/Telefoni

 

I avgiften ingår triple play från Telenor. Det innebär att TV (grundutbud), bredband och fasta kostnaden för IP-telefoni ingår. Alla lägenheter har 250/100 Mbit/s som ingår i årsavgiften, det går som enskild medlem att betala för högre hastighet och då hänvisar vi medlemmarna att kontakta Telenor direkt för utbud och kostnader.

 

Parkering

 

Det finns totalt 58 st p-platser, varav 6 av dessa är besöksparkering. Kostnad för att hyra är ca 350 kr/mån. Man ansöker separat om parkering via vår hemsida och vi hänvisar till fliken ”parkeringskö” för att få en uppfattning om hur långa köerna kan vara. 

 

Ekonomi:

Klicka här

 

Föreningen beräknar en årlig avgiftshöjning på 2%.

 

Stadgar

 

Klicka här

 

Gemensamma utrymmen

 

Barnvagnsrum, cykelrum och grillplats.

 

Förvaltare

 

SBC Sveriges Bostadsrättscentrum AB sköter den ekonomiska förvaltningen.

 

Esplanad sköter den tekniska förvaltningen

 

Överlåtelseavgift

 

Överlåtelseavgift tas ut med 2,5% av prisbasbeloppet och betalas av köparen

 

Pantsättning

 

Pantsättningsavgift tas ut med 1% av prisbasbeloppet och betalas av innehavaren av panträtten.

 

Inglasning av balkonger

 

Styrelsen har godkänt inglasning av balkonger och vald leverantör är Lumon

bottom of page